• Sivas Kongresi
  • Balıkesir Kongresi
  • Alaşehir Kongresi
  • Erzurum Kongresi
  • Amasya Genelgesi
Sivas Kongresi

Sivas Kongresi

  Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi ile yaptığı çağrı üzerine, 1.Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas’ta bir araya gelmesiyle,4 Eylül 1919 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal kongredir. Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşuna temel olmuştur; bu nedenle Sivas…

Tarihi Oku >>
Balıkesir Kongresi

Balıkesir Kongresi

Balıkesir Kongresi, bölgedeki milli kuvvetlerin sayılarının artması karşısında, bunların bir düzen altına alınması, beslenme ve teçhizatın sağlanması amacıyla düzenlendi. 28 Haziran – 12 Temmuz 1919 günleri arasında Hacım Muhittin Çarıklı başkanlığında toplandı. Balıkesir ve çevresinde Yunanlılar’ı Anadolu’dan çıkarmak için bir direniş hattı oluşturuldu. 26-30 Temmuz arasında, I. Balıkesir Kongresi‘nde kurulan Merkez Heyeti, teşkilatı kuvvetlendirmek için Erzurum Kongresi sürerken, ikinci bir kongre topladı. Kongreye katılanlar bütün güçlerini birleştirmeyi, Yunanlılara karşı savaşmak için asker toplamayı ve…

Tarihi Oku >>
Alaşehir Kongresi

Alaşehir Kongresi

Alaşehir Kongresi (16 Ağustos – 25 Ağustos 1919) Alaşehir Kongresi ve Alaşehir Kongresinin önemi ile ilgili kısa bilgi. Alaşehir Kongresinin tarihi önemi hakkında özet yazı. 16 Ağustos 25 Ağustos 1919 da yapılan Alaşehir kongresi alınan kararlar ve sonuçları açısından nasıl bir kongre olmuştur? Alaşehir Kongresinin amacı kararları ve önemi nedir? Alaşehir Kongresi Yunanlıların İzmir’e asker çıkartıp işgal hareketlerine başlamaları üzerine Ege Bölgesi’nin yurtsever halkı kurmuş oldukları direnme örgütleriyle düşmana karşı…

Tarihi Oku >>

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi, bölgesel müdafaa cemiyetlerinin katılımıyla 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan bölgesel nitelikli bir kongredir. Erzurum Kongresi’ne çoğunluğu İtilaf devletleri tarafından işgal edilmiş olan 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van’dan gelen 62 delege katılmıştır. İki hafta süren Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde izlenen yolda önemli ölçüde belirleyici olmuştur. Erzurum Kongresi’ni geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden olan Hoca Raif Efendi açmış ve…

Tarihi Oku >>
Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi, Türkiye’nin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın en büyük adımlarının atıldığı önemli bir bildiridir. Yeni devletin temellerini atmak için adım adım hareket eden Mustafa Kemal, Havza’daki  çalışmalarından sonra Amasya’ya geçerek silah arkadaşları olan Rauf Bey, Refet Bey ve Ali Fuat Paşa’yla bir araya gelerek Amasya Genelgesi‘ni hazırlamışlardır. Hazırlanan bu genelge Kazım Karabekir ve Cemap Paşa’nın da onayıyla birlikte yayınlanmıştır. Amasya Genelgesi’nin Hazırlanış Aşaması ve Temel Esasları   Amasya Genelgesi ulusal…

Tarihi Oku >>

Havza Genelgesi

Havza Genelgesi, 28-29 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olması sebebiyle tarihte büyük bir öneme sahiptir. Atatürk, Bu genelgeyle  halkın işgallere tepki göstererek milli bilincin uyandırılmasını amaçlamıştır. Ülkenin askeri ve mülki amirlerine hazırladığı genelgeyi telgraf çeken Atatürk, bu genelgenin gerçekleşmesiyle, yurdun değişik yerlerinde mitingler düzenlenmesine ve ülkenin dört bir yanında işgale karşı halkın direnme bilincini yerleştirmiştir. Atatürk’ün milli mücadele fikri etrafında yurttaşlarını birleştirmeyi amaçladığı bu…

Tarihi Oku >>
Megalo idea nedir

Megalo İdea Nedir?

Megalo idea nedir, ne anlama gelmektedir, kısaca şu şekilde belirtebiliriz ki; Yunanistan halkının Bizans İmparatorluğu’nun en başarılı ve parlak olan dönemine geri kavuşturma ülküsüdür.   Maddeler halinde açıklayalım;   1. Yunanistan’ın bağımsızlığı ilan edilecek. 2. Batı Trakya ve Selanik Türklerden sonucu olursa olsun alınmalı. 3. Ege Adları Yunanistan’a verilmeli. 4. 12 adaların tamamının Yunanistan’a verilmesi. 5. Batı Anadolu’nun tamamının Yunanistan’a verilmesi. 6. Pontus Rum Devleti’nin kurulması. 7. Kıbrıs Adası’nın tamamı…

Tarihi Oku >>

24 Oğuz boyu, Özellikleri, Sembolleri

Tüm dünyaya yayılmış olan 24 Oğuz Boyu bulunmaktadır.         Boz-ok adı verilen boylar, sağ kolu oluştururlar. Gün-Han Sembolü şahin olan boyun oğulları ve hakkındaki bilgiler aşağıda sıralanmıştır; Kayı-Han: Sağlam anlamına gelen Kayıhan, Osmanlı’nın ceddi olarak sayılmaktadır. Ertuğrul Gazi, Kayı Boyunun lideridir. Bayat: Bol nimet, bereket anlamlarına gelen boy, Dulkadiroğulları, Kara Bayatlar, Kaçarlar, Maku ve Doğubeyazıt hanlarının soyudur. Ünlü şair Fuzuli ve Dede Korkut lakaplı Tebrizli Hasan da…

Tarihi Oku >>

Kösedağ Savaşı ve Sonuçları

Moğollar, Selçukluların doğu sınırlarına kadar dayanmış ve Baba İshak isyanından sonra Anadolu’ya girmeye karar vermişti. Sivas’ın doğusunda yer alan bölgede gerçekleşen Kösedağ Savaşı‘nda Anadolu Selçuklu ordusu mağlup olmuştur.     Bununla birlikte Anadolu, Moğollar’ın eline geçmiş ve Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara bağlı bir hale gelmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Ermeni Krallığı Selçuklu hakimiyetinden çıkarak Moğolların eline geçmiş ve Anadolu’nun batı kısımlarında Selçuklu’dan ayrılan Türkler, kendi devletlerini kurmuştur. Böylelikle sağlanan Türk…

Tarihi Oku >>
coast to coast moving in San Diego