• 24 Oğuz boyu, Özellikleri, Sembolleri
  • Kösedağ Savaşı ve Sonuçları
  • Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk Devlet ve Beylikleri
  • Türkiye Selçuklu Devleti ve Haçlılar
  • Göktürkler ve Orhun Abideleri

24 Oğuz boyu, Özellikleri, Sembolleri

Tüm dünyaya yayılmış olan 24 Oğuz Boyu bulunmaktadır.         Boz-ok adı verilen boylar, sağ kolu oluştururlar. Gün-Han Sembolü şahin olan boyun oğulları ve hakkındaki bilgiler aşağıda sıralanmıştır; Kayı-Han: Sağlam anlamına gelen Kayıhan, Osmanlı’nın ceddi olarak sayılmaktadır. Ertuğrul Gazi, Kayı Boyunun lideridir. Bayat: Bol nimet, bereket anlamlarına gelen boy, Dulkadiroğulları, Kara Bayatlar, Kaçarlar, Maku ve Doğubeyazıt hanlarının soyudur. Ünlü şair Fuzuli ve Dede Korkut lakaplı Tebrizli Hasan da…

Tarihi Oku >>

Kösedağ Savaşı ve Sonuçları

Moğollar, Selçukluların doğu sınırlarına kadar dayanmış ve Baba İshak isyanından sonra Anadolu’ya girmeye karar vermişti. Sivas’ın doğusunda yer alan bölgede gerçekleşen Kösedağ Savaşı‘nda Anadolu Selçuklu ordusu mağlup olmuştur.     Bununla birlikte Anadolu, Moğollar’ın eline geçmiş ve Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara bağlı bir hale gelmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Ermeni Krallığı Selçuklu hakimiyetinden çıkarak Moğolların eline geçmiş ve Anadolu’nun batı kısımlarında Selçuklu’dan ayrılan Türkler, kendi devletlerini kurmuştur. Böylelikle sağlanan Türk…

Tarihi Oku >>
Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk Devlet ve Beylikleri

Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk Devlet ve Beylikleri

Malazgirt Savaşı sonrasında Alparslan, emrinde olan tüm komutanları Anadolu’ya dağılması ve fethetmesi için gönderdi. Alparslan bu şekilde tüm Anadolu’yu ele geçirecek ve tüm Türkleri bir arada toplayacak kadar devasa bir devlet kuracaktı. Bizanslıların eski gücünde olmamasıyla Türkler de Anadolu’da çok kolay ilerlemeye başladı. Böylelikle Anadolu, hızlıca Türk yurdu haline geldi. Kurulan ilk Türk beyliklerini ve 1. Beylikler Dönemi adı verilen dönemde kurulan devletleri kısaca inceleyeceğiz.     Saltuklular Doğu Anadolu’da…

Tarihi Oku >>

Türkiye Selçuklu Devleti ve Haçlılar

Türkiye Selçuklu Devleti, devletin kurulduğu ilk günden itibaren Anadolu’da Türk birliğini kurmayı hedeflemiştir.     II. Kılıç Arslan zamanında Bizans, Türkiye Selçuklu Devleti‘ni ve tüm Türkleri Anadolu’dan atmak hedefiyle büyük bir ordu topladı. Dönemin Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos (Komenos), İngilizlere gönderdiği mektubun bir kısmında, “Türk kadın ve erkekleri savaş alanına varmak isteyen süvarilerimizin karşısına çıkıyor, at­ların üzerine atlıyor, süvarilerimizi düşürüp öldürüyor, sonra kendileri de ölüyorlardı” ifadelerini kullanmıştır. Malazgirt Meydan…

Tarihi Oku >>

Göktürkler ve Orhun Abideleri

Türk tarihinin ve gelişmiş Türk kültürünün en büyük kaynağı olan Göktürk yazıtları, Türklerin askeri alandaki zekasını, sanatlarını, gururlarını ve ferağlarını yansıtan Türk edebiyatının ilk yazılı kaynağı olmakla birlikte ilk şaheseridir. Türk hitabet sanatında bugüne kadar eşi benzeri görülmeyecek şekilde hazırlanan, yalın ve keskin üslubu ile günümüzde bile rahatlıkla kullanılabilen, Türk milliyetçiliğin temel bir kitabı haline gelip bir milleti, millet yapabilecek unsurlardan birisidir. Türk edebiyat tarihinin ilk olsa da birçok edebiyatçı…

Tarihi Oku >>
İslam Dünyasında Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar

İslam Dünyasında Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar

İslam Dünyasında Ayrılıklar Yaşanmasına Hangi Olaylar Sebep Oldu?   İslam dünyasında ilk ayrılık ve anlaşmazlıklar Hz. Muhammed’in ölmesi ve ardından ilk halife başa çıktığında başlamıştır. İlk halifenin Hz. Ali’nin olması gerektiğini savunanlar dışında Hz. Ebubekir’i hatta halktan herhangi bir bireyi destekleyenler de bulunmaktaydı. İslam dünyasındaki ilk ayrılık bu olaydır. İlk kırılmalar ise Cemel Vakası ile başlamıştır. Cemel Vakası, dönemin halifesi Hz. Ali ile Hz. Muhammed’in eşi Hz. Ayşe arasında gerçekleşen…

Tarihi Oku >>
Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

Hz. Muhammed Dönemi Savaşları’nın Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihi’ndeki Önemleri   Hz. Muhammed döneminde sırasıyla; 1- Bedir Savaşı 2- Uhud Savaşı 3- Hendek Savaşı 4- Mute Savaşı 5- Huneyn Savaşı yapılmıştır. Bu savaşlar dışında birçok antlaşma ve fetih de yapılmıştır. Bedir Savaşı Müslümanların Şam ticaret yolunu tehdit etmesi ve ticaret kervanlarını ele geçirmek istemeleri sebebiyle Mekke’de bulunanlar Medine’de bulunan Müslümanlara savaş açmıştır. Bu savaş sonunda Müslümanlar ilk savaşlarını gerçekleştirmiş ve ilk zaferlerini…

Tarihi Oku >>
İslamiyetten Önce Orta Asya'da Kurulan Türk Devletleri

İslamiyetten Önce Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri

Türkler,  Orta Asya’da tarih sahnesine çıkmışlar ve ana yurtlarından göç ederek farklı yerlere gitmişlerdir. Orta Asya’dan göç edilmesinin sebebi ise bağımsızlık isteği ve iklim koşulları olarak gösterilmektedir.     Türkler, İslamiyet’i kabul etmeden önce birçok kültürle ilişkide bulunmuştur. Türkler’in ana yurdu olarak anılan Orta Asya’nın sınırları; doğuda Kingan Dağları, güneyde Hindikuş Dağları ve Karanlık Dağları, batıda Hazar Gölü, kuzeyde Sibirya’yı kapsamaktadır. Orta Asya’da fazlasıyla gelişen Türkler, M.Ö 16. yüzyılda Orta…

Tarihi Oku >>
Türkler ve İslam

İslamiyetin Türk Dünyasına Etkileri

İslamiyetin Türk Dünyasına Etki ve Değişimleri Türklerin İslam’ı kabul etmesiyle birlikte kültürel hayat da İslam çevresinde gelişmeye ve değişmeye başladı. Türk düşüncesi, Türkler için zaten önemli bir olguyken İslam düşüncesi ve felsefesiyle birleşince daha geniş alanlara yayıldı. Türklerin hayat tarzlarında, gelenek göreneklerinde değişiklikler meydana geldi. Hukuk düzenleri törelere göre düzenlenerek yeniden kuruldu. Arap ve Fars dil ve kültürünün topluma entegre edilmesi üzerine yapılan baskılara rağmen toplum Türk dilini korumayı seçti….

Tarihi Oku >>
Anadolu'nun Türkleşmesi

Anadolu’nun Türkleşmesi

Anadolu’nun fethi, Türk tarihi için en önemli olaylardan birisidir. Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte Türkler yeni bir vatana kavuşmuş ve Anadolu içerisinde bugün hala varlığını devam ettiren devletleri kurmuştur. Sırasıyla Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar üzerinde kurulan büyük devletler olmakla birlikte, dünya tarihinde önemli yer edinmişlerdir. Türkler, Anadolu’ya 1071’de kesin olarak yerleşmeye başlasa da 300’lü yıllardan itibaren akınlar yapmaktaydı. Fakat bu akınların amacı sadece keşif…

Tarihi Oku >>
Türk - İslam Bilginleri

Türk – İslam Bilginleri

Sayısız Türk – İslam bilgini arasında en çok tanınanları bugün sizlerle paylaşacağız.   Biruni     Astronomi ve matematik alanlarında bir deha olarak gösterilen Biruni, 973 yılında Özbekistan’da dünyaya geldi. Yunanlı bir bilge ile ilköğrenimi tamamlayan Biruni, matematikçi ve gökbilimci olan bir adam tarafından evlatlık alındı. Biruni’nin ilk eseri Asar-ül Bakiye’dir.   Cezeri     Sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen Cezeri, 1136’da Diyarbakır’da dünyaya geldi. Artuklular döneminde sarayda tam 32…

Tarihi Oku >>
İlkçağ Anadolu Uygarlıkları

İlkçağ Anadolu Uygarlıkları

İlkçağ Uygarlıklarını saymadan önce Anadolu’nun bu medeniyetlere neden bir yuva olduğundan kısaca bahsetmek gerekir. Anadolu’daki coğrafi konumun elverişliliği, iklimin dünyadaki insan yaşamı için belki de en uygun hava koşullarına sahip olması, bol doğal kaynağa sahip olması ve verimli ovalar ile birçok su kaynağına sahip olması olarak gösterilebilir. Dilerseniz bu uygarlıkları kısaca inceleyelim.               Hititler Hititler, M.Ö 2000’li yıllarda Anadolu’ya gelmişler ve Kızılırmak çevresinde bir devlet kurmuşlardır. Hititler’in başkenti, Hattuşaş…

Tarihi Oku >>