Pazartesi , Aralık 17 2018

Ocak, 2018

 • 31 Ocak

  Sivas Kongresi

    Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi ile yaptığı çağrı üzerine, 1.Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas’ta bir araya gelmesiyle,4 Eylül 1919 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal kongredir. Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum …

 • 31 Ocak

  Balıkesir Kongresi

  Balıkesir Kongresi

  Balıkesir Kongresi, bölgedeki milli kuvvetlerin sayılarının artması karşısında, bunların bir düzen altına alınması, beslenme ve teçhizatın sağlanması amacıyla düzenlendi. 28 Haziran – 12 Temmuz 1919 günleri arasında Hacım Muhittin Çarıklı başkanlığında toplandı. Balıkesir ve çevresinde Yunanlılar’ı Anadolu’dan çıkarmak için bir direniş hattı oluşturuldu. 26-30 Temmuz arasında, I. Balıkesir Kongresi‘nde kurulan Merkez Heyeti, teşkilatı kuvvetlendirmek …

 • 31 Ocak

  Alaşehir Kongresi

  Alaşehir Kongresi

  Alaşehir Kongresi (16 Ağustos – 25 Ağustos 1919) Alaşehir Kongresi ve Alaşehir Kongresinin önemi ile ilgili kısa bilgi. Alaşehir Kongresinin tarihi önemi hakkında özet yazı. 16 Ağustos 25 Ağustos 1919 da yapılan Alaşehir kongresi alınan kararlar ve sonuçları açısından nasıl bir kongre olmuştur? Alaşehir Kongresinin amacı kararları ve önemi nedir? …

 • 28 Ocak

  Erzurum Kongresi

  Erzurum Kongresi, bölgesel müdafaa cemiyetlerinin katılımıyla 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan bölgesel nitelikli bir kongredir. Erzurum Kongresi’ne çoğunluğu İtilaf devletleri tarafından işgal edilmiş olan 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van’dan gelen 62 delege katılmıştır. İki hafta süren Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, Türk milletinin kurtuluş …

 • 27 Ocak

  Amasya Genelgesi

  Amasya Genelgesi

  Amasya Genelgesi, Türkiye’nin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın en büyük adımlarının atıldığı önemli bir bildiridir. Yeni devletin temellerini atmak için adım adım hareket eden Mustafa Kemal, Havza’daki  çalışmalarından sonra Amasya’ya geçerek silah arkadaşları olan Rauf Bey, Refet Bey ve Ali Fuat Paşa’yla bir araya gelerek Amasya Genelgesi‘ni hazırlamışlardır. Hazırlanan bu …

 • 27 Ocak

  Havza Genelgesi

  Havza Genelgesi, 28-29 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olması sebebiyle tarihte büyük bir öneme sahiptir. Atatürk, Bu genelgeyle  halkın işgallere tepki göstererek milli bilincin uyandırılmasını amaçlamıştır. Ülkenin askeri ve mülki amirlerine hazırladığı genelgeyi telgraf çeken Atatürk, bu genelgenin gerçekleşmesiyle, yurdun değişik yerlerinde mitingler düzenlenmesine …

 • 25 Ocak

  Megalo İdea Nedir?

  Megalo idea nedir

  Megalo idea nedir, ne anlama gelmektedir, kısaca şu şekilde belirtebiliriz ki; Yunanistan halkının Bizans İmparatorluğu’nun en başarılı ve parlak olan dönemine geri kavuşturma ülküsüdür.   Maddeler halinde açıklayalım;   1. Yunanistan’ın bağımsızlığı ilan edilecek. 2. Batı Trakya ve Selanik Türklerden sonucu olursa olsun alınmalı. 3. Ege Adları Yunanistan’a verilmeli. 4. …

 • 16 Ocak

  24 Oğuz boyu, Özellikleri, Sembolleri

  Tüm dünyaya yayılmış olan 24 Oğuz Boyu bulunmaktadır.         Boz-ok adı verilen boylar, sağ kolu oluştururlar. Gün-Han Sembolü şahin olan boyun oğulları ve hakkındaki bilgiler aşağıda sıralanmıştır; Kayı-Han: Sağlam anlamına gelen Kayıhan, Osmanlı’nın ceddi olarak sayılmaktadır. Ertuğrul Gazi, Kayı Boyunun lideridir. Bayat: Bol nimet, bereket anlamlarına gelen …

 • 14 Ocak

  Kösedağ Savaşı ve Sonuçları

  Moğollar, Selçukluların doğu sınırlarına kadar dayanmış ve Baba İshak isyanından sonra Anadolu’ya girmeye karar vermişti. Sivas’ın doğusunda yer alan bölgede gerçekleşen Kösedağ Savaşı‘nda Anadolu Selçuklu ordusu mağlup olmuştur.     Bununla birlikte Anadolu, Moğollar’ın eline geçmiş ve Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara bağlı bir hale gelmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Ermeni …

 • 12 Ocak

  Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk Devlet ve Beylikleri

  Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk Devlet ve Beylikleri

  Malazgirt Savaşı sonrasında Alparslan, emrinde olan tüm komutanları Anadolu’ya dağılması ve fethetmesi için gönderdi. Alparslan bu şekilde tüm Anadolu’yu ele geçirecek ve tüm Türkleri bir arada toplayacak kadar devasa bir devlet kuracaktı. Bizanslıların eski gücünde olmamasıyla Türkler de Anadolu’da çok kolay ilerlemeye başladı. Böylelikle Anadolu, hızlıca Türk yurdu haline geldi. …

 • 11 Ocak

  Türkiye Selçuklu Devleti ve Haçlılar

  Türkiye Selçuklu Devleti, devletin kurulduğu ilk günden itibaren Anadolu’da Türk birliğini kurmayı hedeflemiştir.     II. Kılıç Arslan zamanında Bizans, Türkiye Selçuklu Devleti‘ni ve tüm Türkleri Anadolu’dan atmak hedefiyle büyük bir ordu topladı. Dönemin Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos (Komenos), İngilizlere gönderdiği mektubun bir kısmında, “Türk kadın ve erkekleri savaş …

 • 10 Ocak

  Göktürkler ve Orhun Abideleri

  Türk tarihinin ve gelişmiş Türk kültürünün en büyük kaynağı olan Göktürk yazıtları, Türklerin askeri alandaki zekasını, sanatlarını, gururlarını ve ferağlarını yansıtan Türk edebiyatının ilk yazılı kaynağı olmakla birlikte ilk şaheseridir. Türk hitabet sanatında bugüne kadar eşi benzeri görülmeyecek şekilde hazırlanan, yalın ve keskin üslubu ile günümüzde bile rahatlıkla kullanılabilen, Türk …

Wordpress Tema indir