Pazartesi , Aralık 10 2018
Anasayfa / DERS / Anadolu’nun Türkleşmesi

Anadolu’nun Türkleşmesi

Anadolu’nun fethi, Türk tarihi için en önemli olaylardan birisidir.

Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte Türkler yeni bir vatana kavuşmuş ve Anadolu içerisinde bugün hala varlığını devam ettiren devletleri kurmuştur. Sırasıyla Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar üzerinde kurulan büyük devletler olmakla birlikte, dünya tarihinde önemli yer edinmişlerdir. Türkler, Anadolu’ya 1071’de kesin olarak yerleşmeye başlasa da 300’lü yıllardan itibaren akınlar yapmaktaydı. Fakat bu akınların amacı sadece keşif yapmaktı. Hiçbir şekilde yağma yapılmıyordu.

Büyük Selçuklu döneminde yapılan akımlar yerini fetihlere bırakmış ve Anadolu, Türk yurdu haline gelmeye başlamıştır. Anadolu üzerine bilinen ilk Türk akını Batı Avrupa Hunları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu akın, Roma İmparatorluğu‘nun bölünmesinden sonra gerçekleşmiştir. Akıncılar, Kudüs’e kadar Malatya üzerinden akınlar düzenler ve geri dönerdi.

Hunların yaptığı akınları, diğer Türk hükümdarları da devam ettirmiştir. Emeviler ve Abbasilerin hizmetine giren ilk Müslüman Türk komutanların Bizans ile yaptığı savaşlar, Anadolu’ya yapılan akınların fetihlere dönüşmesine yol açmıştır. Özellikle Abbasiler zamanında Bizanslılarla yapılan savaşların kazanılması ve fetihlerin gerçekleşmesinde Türk komutanlarının rolü büyüktür.

Fakat yapılan bu savaşlar, yurt kurmaya yönelik değil tamamen ganimet kazanmaya yönelikti. Selçuklular’ın yaptığı akınlar ve savaşlar da yurt arayışı için yapılıyordu. Selçuklular, dönemin güçlü devletleri olan Karahan ve Gazne Devletleri’nden uzakta kalmak, tam bağımsız bir hayat yaşamak için yeni bir yurt aramaya karar verdiler. Böylelikle Anadolu’ya ilk Selçuklu akınları ve Türk tarihini değiştirecek olan Malazgirt Savaşı gerçekleşti.

Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınları, Türkmen komutanlar dahilinde belirli bir planla gerçekleştirildi. Anadolu’nun içlerine kadar yapılan Selçuklu akınlarında, Bizans ordularının yolları üzerindeki şehirler özellikle seçildi ve Bizans’a ağır darbeler vuruldu. Bu akınlarla birlikte Türkler hem keşif yapmış hem de ganimet kazanmış oldular.

Ardından gerçekleşen Malazgirt Savaşı ve alınan zaferle Türkler, Anadolu’ya yerleşti. Böylece Anadolu, Türklerin ebedi vatanı haline geldi. Alınan bu zafer sonrasında birçok Türk devleti kurulmuş ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti ayakta kalmıştır. Malazgirt zaferi, hem Avrupa’da hem de Asya’da derin yankı uyandırmıştır. Bizans’ın yenilmesi üzerine kendilerini de tehlikede gören Hristiyan Avrupa, Türklere karşı ordu toplayacak ve Türkleri Anadolu’dan atmak isteyecekti. Ancak bunda hiçbir zaman başarılı olamadılar.

Hakkında turkmilliyetcisi

İlginizi Çekebilir

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi, bölgesel müdafaa cemiyetlerinin katılımıyla 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan bölgesel …

2 Yorumlar

  1. Anadolu’nun kapılarını bize açan, yurt edinmemizi sağlayan yiğitlerin ruhu şad olsun. Anadolu Ebediyete kadar Türktür Türk kalacak.

  2. Anadolu asırlardır Türklerin varlığıyla oluşmuştur bu ecdad bize ne güzel miraslar bıraktılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir