Pazartesi , Aralık 10 2018
Anasayfa / TÜRK TARİHİ

TÜRK TARİHİ

24 Oğuz boyu, Özellikleri, Sembolleri

Tüm dünyaya yayılmış olan 24 Oğuz Boyu bulunmaktadır.         Boz-ok adı verilen boylar, sağ kolu oluştururlar. Gün-Han Sembolü şahin olan boyun oğulları ve hakkındaki bilgiler aşağıda sıralanmıştır; Kayı-Han: Sağlam anlamına gelen Kayıhan, Osmanlı’nın ceddi olarak sayılmaktadır. Ertuğrul Gazi, Kayı Boyunun lideridir. Bayat: Bol nimet, bereket anlamlarına gelen …

Devamını oku »

Kösedağ Savaşı ve Sonuçları

Moğollar, Selçukluların doğu sınırlarına kadar dayanmış ve Baba İshak isyanından sonra Anadolu’ya girmeye karar vermişti. Sivas’ın doğusunda yer alan bölgede gerçekleşen Kösedağ Savaşı‘nda Anadolu Selçuklu ordusu mağlup olmuştur.     Bununla birlikte Anadolu, Moğollar’ın eline geçmiş ve Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara bağlı bir hale gelmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Ermeni …

Devamını oku »

Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk Devlet ve Beylikleri

Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk Devlet ve Beylikleri

Malazgirt Savaşı sonrasında Alparslan, emrinde olan tüm komutanları Anadolu’ya dağılması ve fethetmesi için gönderdi. Alparslan bu şekilde tüm Anadolu’yu ele geçirecek ve tüm Türkleri bir arada toplayacak kadar devasa bir devlet kuracaktı. Bizanslıların eski gücünde olmamasıyla Türkler de Anadolu’da çok kolay ilerlemeye başladı. Böylelikle Anadolu, hızlıca Türk yurdu haline geldi. …

Devamını oku »

İslamiyetten Önce Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri

İslamiyetten Önce Orta Asya'da Kurulan Türk Devletleri

Türkler,  Orta Asya’da tarih sahnesine çıkmışlar ve ana yurtlarından göç ederek farklı yerlere gitmişlerdir. Orta Asya’dan göç edilmesinin sebebi ise bağımsızlık isteği ve iklim koşulları olarak gösterilmektedir.     Türkler, İslamiyet’i kabul etmeden önce birçok kültürle ilişkide bulunmuştur. Türkler’in ana yurdu olarak anılan Orta Asya’nın sınırları; doğuda Kingan Dağları, güneyde …

Devamını oku »

Anadolu’nun Türkleşmesi

Anadolu'nun Türkleşmesi

Anadolu’nun fethi, Türk tarihi için en önemli olaylardan birisidir. Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte Türkler yeni bir vatana kavuşmuş ve Anadolu içerisinde bugün hala varlığını devam ettiren devletleri kurmuştur. Sırasıyla Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar üzerinde kurulan büyük devletler olmakla birlikte, dünya tarihinde önemli yer …

Devamını oku »

2. Murad Dönemi ( 1421 – 1451 )

2. Murad Dönemi

2. Murad Dönemi 2. Murad Döneminde Anadolu beylikleri itaat altına alınmış, Balkanlardaki fetihler hız kazanmış, fetret devrinin kasvetinden tam anlamıyla kurtulmak mümkün olabilmişti   2. Murad, Mehmed Çelebi’nin vefatı üzerine Bursa’ya gelerek Emir Sultan Buhari’nin elinden kılıç kuşanıp tahta oturduğunda henüz 18 yaşındaydı. Babası gibi Çelebi unvanını değil ismini taşıdığı …

Devamını oku »

1. Mehmed Dönemi ( Çelebi ) ( 1413 – 1421 )

Mehmed Çelebi

1. Mehmed Dönemi (Mehmed Çelebi) 1. Mehmed Dönemiyle birlikte Fetret Devri sona ermiş, doğuda ve batıda ortaya ortaya çıkan isyanlar bastırılmış, devlet dirliği ve düzeni yeniden tahsis edilmiştir Mehmed Çelebi (1. Mehmed) acı ve kan dolu bir devri sona erdirmiş, Osmanlı Devleti nihayet tartışmasız bir hükümdar ile yönetilebilir hale gelmişti. …

Devamını oku »

Fetret Devri ( 1402 – 1413 )

Fetret Devri

Fetret Devri, Ankara Savaşı sonrasında Bayezid in esir düşmesi üzerine şehzadelerin saltanat mücadelesi vererek Osmanlının iç karışıklığa sürüklendiği dönem olarak özetlenebilir.   Ankara Savaşı’nın  kaybedilmesi ve Bayezid Han’ın esir düşmesi, henüz Anadolu’da ki birliği ve siyasi hakimiyetini tam anlamıyla tesis edememiş Osmanlı Devleti’nin istikbalini geciktirdi. Bunun yanında itaat altına alınmış …

Devamını oku »

1. Bayezid Dönemi (Yıldırım) ( 1389 – 1402 )

1. bayezid

1. Bayezid (Yıldırım) cenk meydanında hükümdarlığa geçirilen tek Osmanlı hükümdarı olarak tarihe geçmiştir.   1. Kosova Savaşında muzaffer olmalarına rağmen babasının suikastla öldürülmesi üzerine devlet erkanı ordunun ve sefer dönüşünde devletin zaafa uğramaması için süratle Bayezid’i hükümdar ilan ettiler. 1. Murad, siyasi kabiliyetleri ile Anadolu beyliklerini kontrol altında tutmakta, Bizans, …

Devamını oku »

1. Murad Dönemi ( 1358 – 1389 )

1. Murad Dönemi

1. Murad (Murad Gazi)  önce ağabeyi Süleyman Paşa, ardından babası Orhan Gazi’nin vefatı üzerine muhtemelen ihtilafsız olarak tahta geçti. Tarihin kaydettiği bilgilerde Murad Gazi’nin tahta geçişi ile fazlaca detay bulunmasa da Orhan Gazi dönemini müşahede ettiğimizde hükümdarlığa namzet olabilecek başka bir şehzadenin bulunmadığını görüyoruz. Orhan Gazi, önemli seferlere ve fethedilen …

Devamını oku »

Orhan Gazi Dönemi ( 1326 – 1358 )

Orhan Gazi Dönemi

Orhan Gazi Osmanlı Devletinin 2. Hükümdarı olmuş, İznik, İzmit, Karesi fetihlerini gerçekleştirmiş ve Osmanlı Tarihinin en başarılı hükümdarlarından biri olmuştur Orhan Gazi, babasının vefatı ve kardeşinin manevi desteği ile Osmanlı Devletinin 2. Hükümdarı oldu. Orhan Gazi dönemine ait en muğlâk ve tartışmaya sebep olan husus Bursa’nın fethi olmuştur. Osmanlı Tarihçisi …

Devamını oku »

Osman Gazi Dönemi ( 1299 – 1326 )

Osman Gazi Dönemi

Osman Gazi Dönemi Osman Gazi, beyliğini devlet haline getirmiş, Bizans üzerine akınlar yaparak topraklarını genişletmiş ve nesline cihan hükümdarlığı yolunu açmıştır Hakim olduğu topraklarda hükümdarlığını ilan eden Osman Gazi, kendisine Kışlak olarak verilen topraklarda başına geçtiği beyliğini Fütuhat ve Gaza üzere devlet haline getiriyor, Anadolu yeni bir cihan devletinin doğuşuna …

Devamını oku »
Wordpress Tema indir