Anasayfa / TÜRK TARİHİ / İslamiyet Sonrası Türk Tarihi

İslamiyet Sonrası Türk Tarihi

Kösedağ Savaşı ve Sonuçları

Moğollar, Selçukluların doğu sınırlarına kadar dayanmış ve Baba İshak isyanından sonra Anadolu’ya girmeye karar vermişti. Sivas’ın doğusunda yer alan bölgede gerçekleşen Kösedağ Savaşı‘nda Anadolu Selçuklu ordusu mağlup olmuştur.     Bununla birlikte Anadolu, Moğollar’ın eline geçmiş ve Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara bağlı bir hale gelmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Ermeni …

Devamını oku »

Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk Devlet ve Beylikleri

Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk Devlet ve Beylikleri

Malazgirt Savaşı sonrasında Alparslan, emrinde olan tüm komutanları Anadolu’ya dağılması ve fethetmesi için gönderdi. Alparslan bu şekilde tüm Anadolu’yu ele geçirecek ve tüm Türkleri bir arada toplayacak kadar devasa bir devlet kuracaktı. Bizanslıların eski gücünde olmamasıyla Türkler de Anadolu’da çok kolay ilerlemeye başladı. Böylelikle Anadolu, hızlıca Türk yurdu haline geldi. …

Devamını oku »

Anadolu’nun Türkleşmesi

Anadolu'nun Türkleşmesi

Anadolu’nun fethi, Türk tarihi için en önemli olaylardan birisidir. Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte Türkler yeni bir vatana kavuşmuş ve Anadolu içerisinde bugün hala varlığını devam ettiren devletleri kurmuştur. Sırasıyla Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar üzerinde kurulan büyük devletler olmakla birlikte, dünya tarihinde önemli yer …

Devamını oku »

Babür İmparatorluğu ( 1526 – 1869 )

Babür İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu 1526 yılında Zahireddin Muhammed Babür tarafından Delhi’de kurulmuş, varlığını 1858 yılına kadar devam ettirerek İngiliz sömürgeciliği neticesinde yıkılarak bugünün Hindistan Devletinin alt yapısını teşkil etmiştir. Önce Gazne Devleti sonrasında ise Timur Devleti döneminde İç Asya’da giderek artan Türk nüfusu, Gazne ve Timur Devletlerinin yıkılmasından sonra henüz büyük bir devlet …

Devamını oku »

Safevi Devleti ( 1501 – 1736 )

Safevi Devleti

Safevi Devleti, 1501 yılında kurulmuş, 1736 yılına dek varlığını devam ettirerek Azerbeycan, İran, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hüküm sürmüş olan Şii inanışa sahip bir Türk Devletidir. Safevi Devleti’nin merkezin teşkil eden İran Coğrafyası M.ö. 500’lü yıllardan itibaren Pers/Fars (İran) kökenli halkların yurdu durumundaydı. Bu coğrafya 8. …

Devamını oku »

Kazan Hanlığı ( 1437 – 1522 )

Kazan Hanlığı

Kazan Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunlarından olan Uluğ Muhammed Han tarafından Rusya topraklarında 1437 yılında kurulmuş, 1552 yılına kadar varlığını devam ettirerek Slav (Rus) Devleti tarafından yıkılmıştır. Kazan Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunlarından olan Uluğ Muhammed Han tarafından Rusya topraklarında 1437 yılında kurulmuş, 1552 yılına kadar varlığını devam …

Devamını oku »

Timur Devleti ( 1370 – 1570 )

Timur Devleti

Timur Devleti, Timur Han tarafından 1370 yılında kurulmuş, kısa süre içerisinde Delhi’den Bursa’ya kadar uzanan geniş coğrafyayı hâkimiyeti altına almış, Timur Han’ın vefatı üzerine parçalanıp yıkılmış büyük Türk Devletidir. Timur Han (Aksak Timur) Tarihe Aksak Timur olarak geçen Timur Han, aslen bir Moğol Kabilesi olan ve özellikle Moğollar üzerindeki yoğun …

Devamını oku »

Harzemşahlar ( 1097 – 1231 )

harzemşahlar

Harzemşahlar, Harezm olarak anılan Aral Gölünün güneyi ile İran’ın Kuzey Doğu bölgesinde hüküm sürmüş, 1091 yılında temelleri atılarak 1138 yılında Bağımsızlığına kavuşmuş, 1231 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılarak Anadolu Halkları içerisine kaynaşmıştır. Harzemşahlar Devletinin Kuruluşu Harezm Bölgesi, Büyük Selçuklu Devletinin hâkimiyeti altında bulunan ve Selçuklu Sultanlarının atadığı valilerce yönetilen önemli …

Devamını oku »

Anadolu Selçuklu Devleti ( 1077 – 1308 )

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti’nin Malazgirt Savaşına müteakip olarak Anadolu’ya ayak basmasından 6 yıl sonra İznik’e kadar ilerleyen Selçuklu komutanı Kutalmış Süleyman Şah tarafından bağımsızlığı ilan edilen Türk Devletidir. Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti’nin Malazgirt Savaşına müteakip olarak Anadolu’ya ayak basmasından 6 yıl sonra İznik’e kadar ilerleyen Selçuklu …

Devamını oku »

Büyük Selçuklu Devleti ( 1037 – 1157 )

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiş, Bağdat kentini başkent yaparak önce Mezopotamya, sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar sınırlarını genişleterek dönemin en büyük Türk Devleti haline gelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti, 1037 yılında Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiş, Bağdat kentini başkent yaparak önce Mezopotamya, …

Devamını oku »

Gazneliler ( 962 – 1187 )

gazneliler

Gazneliler, diğer adı ile Gazne Devleti, aslen İranlı olan Samani Devleti bünyesinde varlık gösteren Türk Boyları tarafından 968 yılında Kurulmuş, 225 yıl boyunca yaşamlarını devam ettirip 1187 yılında Gurlular tarafından yıkılmışlardır. Gazneliler, İran asıllı Samani Devleti bünyesinde varlık gösteren Türk Boyları tarafından 968 yılında Kurulmuş, 225 yıl boyunca İç Asya’nın …

Devamını oku »

Kıpçaklar – Kumanlar ( 950 – 1256 )

Kıpçaklar

Kıpçaklar, diğer isimleri ile Kumanlar, göç yolculuklarına Ötügen’den başlamış ve Karadeniz’in Kuzeyi’ne ulaşmışlardır. Kıpçakların (Desti Kıpçak) Doğu Avrupa hakimiyetleri 1256 yılına kadar devam etmiştir. Kıpçaklar! Tarihte Kuman-Kıpçak ortak adı ile anılan toplum, iki önemli Türk Boyu olan Kumanlar ve Kıpçakların bir araya gelerek güç birliği yapmasıyla ortaya çıkmış, 1000 yıllık bir tarih süreci içerisinde …

Devamını oku »
Wordpress Tema indir