Pazartesi , Aralık 10 2018
Anasayfa / KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Turktarihi.Com – Türk Tarihi Sitesi Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesine herhangi bir yolla bağlanmış olan her ziyaretçinin ve her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak Turktarihi.Com – Türk Tarihi’nin herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde, Forum ile ziyaretçiler ve kullanıcılar arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır.

 1. TANIMLAR

Bu sözleşmede,

– Turktarihi.Com – Türk Tarihi: www.turktarihi.com domainini ve veritabanları üzerinde yapılabilecek her türlü faaliyeti ve bir bütün olarak Turktarihi.Com – Türk Tarihi’nin sahip olduğu tüm hakları,
– Yöneticiler ve yönetim (administrator, moderatör): Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi üzerinde hak ve yetki sahibi olan ilgili kişileri,
– Ziyaretçiler: Herhangi bir yolla Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne bağlanan herhangi bir kişiyi,
– Üyeler: Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne herhangi bir yolla üye olmuş herhangi bir kişiyi,
– İçerik: Yazılı, görsel vb. şekillerde siteden verilebilecek bağlantılar dahil olmak üzere yayınlanan her türlü içeriği belirtir.

 1. KURALLAR

Aşağıda yazılı olan kurallar Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi bünyesinde ve tüm parçalarında bir bütün olarak geçerli olan kurallardır. Her bir ziyaretçi ve üye bu kuralları uymayı kabul ve taahhüt eder.

 1. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’nde başta kopyalama hakkına konu olan ve FSEK’e tabii unsurlar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı hiçbir içerik yayınlanamaz, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ya da üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  2.Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne genel olarak kabul görmüş Türk ahlak, örf ve adetleriyle internetin genel kabul görmüş teamüllerine aykırı içerik gönderilemez, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  3. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’nin yayım dili Türkçe’dir. Tüm üyeler ve tüm ziyaretçiler Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne ekleyecekleri içeriklerde düzgün, açık ve anlaşılır bir dil kullanımına özen göstermekle yükümlüdürler. Aksi tür içeriklerde yanlış anlamalardan Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi ve yönetimi hiçbir surette sorumluluk kabul etmez.
  4. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesine gönderilen içeriklerde yapılmış olan alıntılarda, üyelerin ya da ziyaretçilerin, FSEK dahilinde olmak üzere mevzu bahis içeriğin yasal sahibinin izni alınmadan tamamen ya da kısmen alıntı yapmaları yasaktır. İzinle dahi yapılan alıntılarda alıntıya bağlantı verilmesi ve eğer bu mümkün değilse alıntının yapıldığı kaynak hakkında aydınlatıcı notlar düşülmesi mecburidir. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi ve yönetimi ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir surette sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.
  5. Forumu reklam amacıyla kullanmak; hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez, vb nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üyeler arası veya üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propaganda amacı taşıyan içerik göndermek; aynı içeriğin tekrarı ya da birebir aynısı olan birden fazla içeriği müteakiben göndermek; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yok sayarak göndermek; aynı kişiye ait olmak üzere birden fazla üyelik hesabı açmak; üyelerin ve ziyaretçilerin birbirleri arasında yaptığı tartışmalarda aşırıya kaçmak, birbirlerinin kişisel haklarına müdahale etmek, birbirlerine mesnetsiz olarak ağır ithamlarda bulunmak, ciddi hakaretler etmek, gönderilen içeriğin muhteviyatıyla ilgilenmekten çok kişinin kişiliğine yönelik olarak yorumlar yapmak, gönderilen içeriği çarpıtmaya, farklı anlamlara çekmeye yönelik içerik göndermek; sosyal münasebet kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak ve burada sayılmayan diğer sosyal münasebet kurallarına uymamak ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her durum yasaktır. Yasak olan içerikleri maddelendirecek olursak:
 2. a) Şiddet içeriği, ırk ayrımcılığı veya herhangi bir bireye, gruba veya organizasyona karşı şiddet içeren bir tutumda olma,
 3. b) Pornografi, yetişkin veya olgun içerik,
 4. c) Bilgisayar/yazılım korsanlığıyla ilgili içerik,
 5. d) Yasadışı ilaçlar ve ilaç üretim cihazları,
 6. e) Küfür ve aşırı kaba bir dil kullanımı,
 7. f) Kumar veya kumarhane ile alakalı içerik,
 8. g) Reklamların veya tekliflerin tıklanması, arama yapılması, web sitelerinde gezinilmesi veya e-posta okunması için kullanıcılara ödeme yapılan programlarla ilgili içerik,
 9. h) Web sayfalarının içeriğinde ya da kodunda çok fazla kullanılan, tekrar eden veya alakasız anahtar kelimeler,

ı) Sitenin arama motoru sıralamasını, örneğin sitenizin Sayfa Sıralamasını yükseltmek için yanıltıcı veya aldatıcı içerik ya da tasarım,

 1. i) Silahların ve silah mühimmatının satışı veya tanıtımı (örneğin, tüfekler, dövüş bıçakları, bayıltıcı silahlar),
 2. j) Bira ya da alkollü içeceklerin satışı veya tanıtımı,
 3. k) Tütün ya da tütün ürünlerinin satışı veya tanıtımı,
 4. l) Reçeteyle satılan ilaçların satışı veya tanıtımı,
 5. m) Özel tasarım ya da ticari marka değeri taşıyan ürünlerin kopyalarının ya da taklitlerinin satışı veya tanıtımı,
 6. n) Dönem ödevlerinin veya öğrenci makalelerinin satışı veya tanıtımı,
 7. o) Yasadışı olan, yasadışı faaliyetleri tanıtan veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden diğer her türlü içerik Yasaktır.

Lütfen her türlü kural dışı içeriği “Rapor Et” tuşunu kullanarak forum tönetimine bildiriniz.

Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi ve yönetimi ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.

 1. UYGULAMA
 2. Bu sözleşmede sayılan kuralları yönetim bizzat uygular.
  2.Yönetim bu kuralları uygularken gerekli gördüğü zamanlarda gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
  3. Burada tek tek sayılmayan diğer kurallar gene yönetim tarafından icra edilir.
  4. Yöneticiler burada sayılmayan kimi kuralları ilan suretiyle sözleşmeye ekleyebilirler.
 3. SORUMLULUK
 4. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi ve yönetimi, ziyaretçi ya da üyelerin herhangi bir şekilde göndermiş olduğu içerikten hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
  2.Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi ve yönetim ziyaretçi ya da üyelerin herhangi bir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içeriğin doğruluğu, gerçekliği, geçerliliği, güvenilirliği vb. konusunda hiçbir garanti vermez.
  3. Ziyaretçi ve Üyeler, Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne eklediği içeriklerden bizzat kendisi sorumludur.
  4. Yönetim, Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi alan adına ait olan her bir faaliyet için ayrı ayrı ya da birlikte olmak üzere ziyaretçi ve üyelerin güvenliği bakımından bir takım bilgileri (Ip adresi, gönderen ip, çerezler, vb) saklamakta ve gereği halinde sadece yetkili makamlara ibraz edeceğini beyan ve garanti eder.
  5. Ziyaretçi ve üyeler, Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’nin barındırdığı içerikleri forum yönetiminin izin verdiği ölçülerde kullanma ve saklama hakkına sahiptir. Ancak Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’nin üyelerin ya da ziyaretçilerin eklemiş olduğu içerikler haricinde her türlü görsel, yazılı ve benzeri diğer içeriği telif hakkı kapsamında olup, bu içeriklerden yararlanma yönetimin verdiği izin dahilinde olmakla birlikte kısmen ya da tamamen kopyalama, kısmen ya da tamamen ilan, yeniden düzenleme ve benzeri her türlü hakkını Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi adına yönetim saklı tutar. Bahsedilen unsurların bahsedilen şekillerde kullanımı ancak ve ancak Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi adına yönetimden alınan yazılı izne bağlıdır.

5.KURALLARA AYKIRILIK

Yukarıda bahsedilen kurallara aykırılık halinde Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi;
1. Ziyaretçi ya da üyenin IP adresinin ya da IP bloğunun Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ip ban);
a) Ziyaretçi ya da üyenin Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne içerik eklemesinin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ban);
b) Üyenin üyelik Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’nin üyelik gerektiren bölümlerine erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması;
c) Üyenin Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi veritabanından tamamen silinmesi (üyeliğin iptali);
d) Özel olarak ya da Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi içinde kamuya açık olarak uyarı;
e) Üyelik hesabının birden fazla olması halinde tüm üyeliklerin iptali, diğer üyeliklerin ana üyeliğe birleştirilmesi, vb;
f) Forum Yönetimi, Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’nin düzenini bozmaya yönelik her türlü davranışın yasaklanması için gerekli her türlü tedbiri alır ve uygular.
2. Yönetim yukarıda belirtilen yaptırımları uyguladıktan sonra ne üyeye ne de diğer üyelere açıklama yapmak ya da sebep göstermek zorunluluğunda değildir.

6.ÜYELİK

 1. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne üyelik ücretsizdir.
  2.Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne ayırt etme gücüne sahip olmak şartıyla yukarıdaki kurallara uyması mümkün olan her kişi üye olabilir.
 2. ÜYELİK HAKLARI
 3. Üyelere yukarıda bahsedilen kurallara aykırı olmamak koşuluyla; yöneticilerin insifiyatifi dahilinde;
  a) Yazılı içerikler gönderme;
  b) Bellirlenmiş belli düzenlerde ve boyutlarda dosyalar gönderme;
  c) Bağlantılar verme;
  ve diğer haklar tanınmıştır.
 4. Bu haklar yönetimin insifiyatifi dahilinde kısmen artırabilir veya azaltılabilir veyahut da tamamen kısıtlanabilir.
  3.Üyeler Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne eklemiş oldukları içeriğin ikincil bir yayın hakkını süresiz olarak Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ne devretmiş sayılırlar. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi içerikleri istediği süre boyunca yayınlamaya, yeniden yayınlamaya, değiştirmeye veya da silme hakkına sahiptir. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi içeriğin süresiz olarak ve aynı şeklinde yayınlanacağını taahhüt etmez.
  4. Üyeler yukarıda belirtilen durumun aksine olarak ekledikleri içeriğin silinmesini talep hakkına sahip olmakla birlikte bu işlem ancak yönetimin takdirine göre uygulanır. Yönetim içeriğin silinip silinmeyeceğini bizzat takdir eder.
 5. ÜYELİK ÜCRETİ
 6. Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’nin sunmuş olduğu hizmet ücretsizdir. Bu bakımdan üyelerin ya da ziyaretçilerin bu hizmet sözleşmesi uyarınca ücret ödeme zorunlulukları yoktur.
  2.Ancak kişiler Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’nin sunmuş olduğu hizmet karşılığında iş bu hizmet sözleşmesi uyarınca kendi belirleyecekleri miktarda bağışta bulunabilirler.
 7. ÜYELİKTEN ÇIKMA
 8. Üyeler istedikleri zaman üyelikten çıkabilirler.
  2.Çıkma işleminin başvurusu yöneticilere Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’nin yazılımı içinden özel mesaj ile gerçekleşir. Başvuruyu teyit eden yönetici üyeyi “İptal” statüsüne alır. Bu statüden sonra üyelikten çıkan üye hesabına hiçbir şekilde giremez. Hesabına ait özellikler kendisinin girmiş olduğu son şekilde aynen muhafaza edilir. Ancak yönetim ileride çıkabilecek durumlara göre üyenin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
  3. Üyeliğin iptali üzerine dahi üyenin göndermiş olduğu içerikler Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi tarafından yayınlanmaya devam edilir.
 9. REKLAM
 10. Yönetim Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’nin uygun yerlerinde istediği her türlü reklamı yayınlama hakkına sahiptir.

Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır.
Google, DART çerezlerini kullanarak ziyaretçilerimize, sitemize ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar.
Kullanıcılar, Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilir.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktayız. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakkında bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasını engellemek üzere seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenmek isterseniz burayı tıklayın.

NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki’nde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. NAI’nın örnek dili istediği zaman değiştirilebileceğini unutmayın.

Çerezler

“Cookie – Çerez” kelimesi web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine yerleştirdiği ufak bir text dosyasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Sitemizin bazı bölümlerinde kullanıcı kolaylığı sağlamak için çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür.

Dış Bağlantılar

www.turktarihi.com sitesi, internetin doğası gereği birçok farklı internet adresine bağlantı vermektedir. www.turktarihi.com link verdiği, banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.

İletişim

www.turktarihi.com sitesinde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi “İletişim” sayfamız üzerinden bize iletebilirsiniz.

Yukarıdaki Gizlilik Politikası, www.turktarihi.com sitesi üyesi veya ziyaretçisi olarak haklarınızı koruma altına almaktadır.

 1. YÜRÜRLÜK
 2. Bu sözleşme ilanı tarihinden itibaren tüm üyeler, ziyaretçiler ve Turktarihi.Com – Türk Tarihi sitesi’ni herhangi bir şekilde kullanan her kişi üzerinde etki doğurmak üzere ek bir protokole gerek kalmadan, bu tarihte halen mevcut olan üyeler ile bundan sonra olabilecek üyeler ve diğer ziyaretçi ve kişileri de kapsayacak şekilde akdedilmiş sayılır.
  2.Bu sözleşmeden önceki sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kalkar. Bu sözleşmeden eski sözleşmelerle herhangi bir hak kazanmış üyelerin haklarının durumları bu sözleşmeye göre tayin edilir.

Gizlilik Güncelleme: 20.08.2015

 

Wordpress Tema indir