Ocak, 2018

 • 8 Ocak

  İslam Dünyasında Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar

  İslam Dünyasında Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar

  İslam Dünyasında Ayrılıklar Yaşanmasına Hangi Olaylar Sebep Oldu?   İslam dünyasında ilk ayrılık ve anlaşmazlıklar Hz. Muhammed’in ölmesi ve ardından ilk halife başa çıktığında başlamıştır. İlk halifenin Hz. Ali’nin olması gerektiğini savunanlar dışında Hz. Ebubekir’i hatta halktan herhangi bir bireyi destekleyenler de bulunmaktaydı. İslam dünyasındaki ilk ayrılık bu olaydır. İlk …

 • 7 Ocak

  Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

  Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

  Hz. Muhammed Dönemi Savaşları’nın Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihi’ndeki Önemleri   Hz. Muhammed döneminde sırasıyla; 1- Bedir Savaşı 2- Uhud Savaşı 3- Hendek Savaşı 4- Mute Savaşı 5- Huneyn Savaşı yapılmıştır. Bu savaşlar dışında birçok antlaşma ve fetih de yapılmıştır. Bedir Savaşı Müslümanların Şam ticaret yolunu tehdit etmesi ve ticaret kervanlarını ele …

 • 6 Ocak

  İslamiyetten Önce Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri

  İslamiyetten Önce Orta Asya'da Kurulan Türk Devletleri

  Türkler,  Orta Asya’da tarih sahnesine çıkmışlar ve ana yurtlarından göç ederek farklı yerlere gitmişlerdir. Orta Asya’dan göç edilmesinin sebebi ise bağımsızlık isteği ve iklim koşulları olarak gösterilmektedir.     Türkler, İslamiyet’i kabul etmeden önce birçok kültürle ilişkide bulunmuştur. Türkler’in ana yurdu olarak anılan Orta Asya’nın sınırları; doğuda Kingan Dağları, güneyde …

 • 6 Ocak

  İslamiyetin Türk Dünyasına Etkileri

  Türkler ve İslam

  İslamiyetin Türk Dünyasına Etki ve Değişimleri Türklerin İslam’ı kabul etmesiyle birlikte kültürel hayat da İslam çevresinde gelişmeye ve değişmeye başladı. Türk düşüncesi, Türkler için zaten önemli bir olguyken İslam düşüncesi ve felsefesiyle birleşince daha geniş alanlara yayıldı. Türklerin hayat tarzlarında, gelenek göreneklerinde değişiklikler meydana geldi. Hukuk düzenleri törelere göre düzenlenerek …

 • 6 Ocak

  Anadolu’nun Türkleşmesi

  Anadolu'nun Türkleşmesi

  Anadolu’nun fethi, Türk tarihi için en önemli olaylardan birisidir. Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte Türkler yeni bir vatana kavuşmuş ve Anadolu içerisinde bugün hala varlığını devam ettiren devletleri kurmuştur. Sırasıyla Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar üzerinde kurulan büyük devletler olmakla birlikte, dünya tarihinde önemli yer …

 • 6 Ocak

  Türk – İslam Bilginleri

  Türk - İslam Bilginleri

  Sayısız Türk – İslam bilgini arasında en çok tanınanları bugün sizlerle paylaşacağız.   Biruni     Astronomi ve matematik alanlarında bir deha olarak gösterilen Biruni, 973 yılında Özbekistan’da dünyaya geldi. Yunanlı bir bilge ile ilköğrenimi tamamlayan Biruni, matematikçi ve gökbilimci olan bir adam tarafından evlatlık alındı. Biruni’nin ilk eseri Asar-ül …

 • 5 Ocak

  İlkçağ Anadolu Uygarlıkları

  İlkçağ Anadolu Uygarlıkları

  İlkçağ Uygarlıklarını saymadan önce Anadolu’nun bu medeniyetlere neden bir yuva olduğundan kısaca bahsetmek gerekir. Anadolu’daki coğrafi konumun elverişliliği, iklimin dünyadaki insan yaşamı için belki de en uygun hava koşullarına sahip olması, bol doğal kaynağa sahip olması ve verimli ovalar ile birçok su kaynağına sahip olması olarak gösterilebilir. Dilerseniz bu uygarlıkları …

 • 5 Ocak

  İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları

  İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları

  Mezopotamya Neresidir? İlk çağda Güneydoğu Anadolu bölgesinden Basra Körfezi’ne kadar uzanan, aynı zamanda Fırat ile Dicle Nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denilmiştir. Mezopotamya’da nehirlerin birbirine en çok yaklaştığı bölgeye Aşağı, en uzak kaldıkları bölgeye Yukarı Mezopotamya denmektedir. Yunancada iki toprak arasında kalan bölge anlamına gelen Mezopotamya, tarih boyunca birçok medeniyete …

 • 5 Ocak

  Misak-ı Milli ve Gelişmeler

  Misak-ı Milli ve Gelişmeler

  Misak-ı Milli Hazırlanıyor Efendiler, milletin emel ve gayelerinin kısa bir programın temelini oluşturacak şekilde topluca ifadesi de görüşüldü. Misak-ı Millî adı verilen bu programın ilk müsveddeleri de, bir fikir vermek maksadıyla kaleme alındı. İstanbul Meclisi’nde bu ilkeler gerçekten toplu bir şekilde yazılmış ve tespit olunmuştur.Efendiler, görüştüğümüz her şahıs veya bütün …

 • 5 Ocak

  Türkiye Selçuklu Dönemi’nde Ermeniler

  11. yüzyılda Türkler, tamamen Anadolu’ya yerleşmeye başladılar. Malazgirt zaferinden önce 1057’de Türkler, Malatya’yı ele geçirse de kenti tekrar Bizanslılar ele geçirmişti. Kuşatma için gerekli teçhizata sahip olmayan Türkler, geri dönme kararı aldılar. Tüm bunlar olurken Bizanslılarla Gragoryen Ermenileri arasında çıkan sorunlar devam ediyordu. Bizanslılar, Doğu Anadolu’yu istila etmişler ve Ermenileri …

 • 4 Ocak

  Milli Teşkilatın Yeniden Düzenlenmesi

  Nutuk - Milli Teşkilatın Yeniden

  Milli Teşkilatın Yeniden Düzenlenmesi Efendiler, millî teşkilâtın bir düzene sokulması önemliydi. Bunun için özel tedbirler alındı. Seçimler dolayısıyla ortaya çıkan bazı görüş ayrılıklarının giderilmesi için çareler arandı. Maraş’taki bazı Çerkez vatandaşlar sözde Maraş’ın bütün Çerkezleri adına Cebel-i Bereket guvernörünün Maraş’a gönderilmesini, Antep’teki Fransız askerî komutanından telgrafla istemişlerdi. Buna izin veren …

 • 4 Ocak

  Türkler İçin Önemli Savaşlar ve Sonuçları

  Türkler, yaşadıkları dönem boyunca tarihi değiştiren milletlerden biri olmuştur. Bugün, hem Dünya hem de Türk tarihine etki eden savaşları ele alacağız.   Pasinler Savaşı Pasinler Savaşı, 18 Eylül 1048’de Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapılmıştır. Pasinler Savaşı, Türkler ile Bizanslılar arasında yapılan ilk büyük meydan muharebesidir. Selçuklu ordusu 18 Eylül 1048 …

Wordpress Tema indir