Pazartesi , Aralık 10 2018

Ocak, 2018

 • 4 Ocak

  İstanbul Hükumeti İle İlişkiler

  İstanbul Hükumeti

  İstanbul’daki Hükumetle İlişkiyi Kesme Kararı İstanbul’un kendilerine tanınan bir saatlik süre içinde saraya telgraf bağlantısı vermeyeceği anlaşılıyordu. Bu sebeple,12 Eylül 1919 günü bütün komutanlara şu genel duyuru yapıldı : Sureti aşağıya çıkarılmış olan telgraf, Genel Kongre Hey’eti tarafından bir saate kadar sadrazama çekilmiş olacaktır. Bu itibarla, siz de hemen bu …

 • 4 Ocak

  Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler

  nutuk

  Milli Teşkilatın Kurulması ve Milletin Uyandırılması Bir hafta kadar Samsun’da ve 25 Mayıstan 12 Hazirana kadar Havza’da kaldıktan sonra Amasya’ya gittim. Bu süre içinde bütün yurtta millî teşkilât kurulması gereğini bir genelge ile bütün komutanlara ve sivil idare âmirlerine bildirdim. Dikkate değer bir noktadır ki, İzmir’in, onun arkasından da Manisa …

 • 3 Ocak

  Samsun’a Çıktığım Gün Genel Durum ve Görünüş

  SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ

  1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir : Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş’ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi I. Dünya …

 • 2 Ocak

  Nutuk – Önsöz

  Nutuk - Önsöz

  Nutuk – Önsöz   Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatan Nutuk, siyasî ve millî tarihimizin birinci elden, pek değerli bir kaynak eseridir. Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 …

 • 2 Ocak

  Türk Devletleri’nin Başkentleri

  Türk Devletleri'nin Başkentleri

  Türk Devletleri’nin Başkentleri Nereleridir?     Türk Devletleri ve Başkentleri Listesi Aşağıdaki Gibidir ;   Büyük Hun İmparatorluğu: Noin-Ula Kurganı ve Ötüken Hun İmparatorluğu: Segedin veya Sycambria Ak Hunlar: Gor, Hua, Sakkala Göktürk Kağanlığı: Ötüken Hazar Kağanlığı: Semender ve İtil Uygur Kağanlığı: Ordu-balık Karahanlılar: Kaşgar Harezmşahlar Devleti: Gurganci Anadolu Selçuklu Devleti: Nikaia, İkonyum Büyük Selçuklu Devleti: Nişabur, Rey, İsfahan Gazneli …

 • 2 Ocak

  Malazgirt Meydan Savaşı’nın Türk Tarihi Açısından Sonuçları

  Malazgirt Meydan Savaşı’nın Türk Tarihi Açısından Doğurduğu Sonuçları Aşağıdaki Gibi Maddelendirebiliriz ;     1) Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. 2) Anadolu’da Türk beylikleri kuruldu. 3) Türklerin kültürü Anadolu’ya taşındı. 4) Anadolu’da Bizans tehlikesi ortadan kalktı. Bizans, Selçuklular’ın büyümesinde en büyük engel olarak bilinirdi. 5) Anadolu’da ilk Türk devletleri kurulmuş oldu. …

 • 2 Ocak

  Dört Halife Dönemi

  Dört Halife Dönemi

  Dört Halife Dönemi Hz. Muhammed’in vefat etmesi sonrasında Müslümanlar, Hz. Ebubekir’i devlet başkanı olarak seçerek halife unvanını Ebubekir’e verdiler. Halifenin görevi, İslam Devleti’nin devlet reisi olmak ve dini değiştirmemekti. Hz. Ebubekir sonrasında Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldular. İslam tarihinde bu döneme Dört Halife Dönemi adı verilmektedir. …

 • 2 Ocak

  Asya Hun Devleti’nin Siyasi Hayatı

  Asya Hun Devleti

  Asya Hun Devleti’nin Siyasi Hayatı ve Mete Han Dönemi Asya Hun Devleti‘nin siyasi gelişmelerini ve Mete Han‘ın başarılı dönemini anlamak için Mete Han’ın tahta çıkışını ve öncesini bilmek gerekmektedir. Mete Han hakkındaki bilgilerin birçoğu kaynaklarda mitolojik olarak adlandırılır. Teoman‘ın ilk işi Ulu Hatun’un oğlu ve tahtın veliahdı olan Mete Han, …

 • 2 Ocak

  Uygurlarda Kültürel Hayat

  Uygurlarda Kültürel Hayat

  Uygurlarda kültürel hayat nasıldı? Hangi eserleri verdiler? Hangi dine inandılar? Hangi dilleri konuştular?   Araplara ve Avrupalılara kağıdı ve kağıt yapmayı öğreten Uygurlar, Avrupalılar’dan yüzlerce yıl önce matbaaya hakimdi hatta kitap baskıları yapıyorlardı. Uygur Türkleri, dünyanın en üstün medeniyetlerinden biri olarak çok değerli eserleri insanlığa kazandırmışlardır. Bilim, sanat ve idareleri …

 • 1 Ocak

  Mezopotamya Medeniyeti

  Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür ve Medeniyetine Katkıları   Mezopotamya, Fırat Nehri ve Dicle Nehri arasında kalan bölgeye ilk çağ zamanında verilen isimdir. Mezopotamya, göç yollarının üzerinde olması, topraklarının tarıma elverişli olması, ikliminin insan yaşamına uygun olması, iki nehrin arasında kalmasıyla su sıkıntısının olmaması gibi sebeplerle baştan beri birçok uygarlığa ev …

 • 1 Ocak

  Mısır Uygarlığı

  Mısır Uygarlığı

  Afrika’nın Kuzey Doğu bölümünde bulunan Mısır Uygarlığı, ilk kez Nil Nehri’nin kıyılarında ortaya çıkmıştır.   Mısır’da siyasi olarak ilk teşkilatlanma ise Nom adı verilen şehir devletleri sayesinde olmuştur. M.Ö 3000 yıllarında Kral Menes, Mısır Medeniyeti’nin tamamına hükmetmiş ve ilk kez siyasi birliği sağlayan hükümdar olmuştur. Kral Menes dışında Mısır Uygarlığı, …

 • 1 Ocak

  İyi Ki Doğdun Fırat Çakıroğlu!

  Fırat Yılmaz Çakıroğlu

  Fırat Çakıroğlu’nu doğumgününde anıyoruz.   01.01.1991 Fırat Çakıroğlu Doğumgünü   Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 1991 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin tayininden dolayı altı sene boyunca 1996 yılında gittiği Diyarbakır’da bulundu ve ilkokul eğitimini burada tamamladı. Ardından annesi öğretmenlik yapmak için Almanya’ya gitti. Ortaokul eğitimini Almanya’da alan Fırat Çakıroğlu, lise eğitimini …

Wordpress Tema indir