Aralık, 2017

 • 31 Aralık

  Ahmet Şafak – Vay Delikanlı Gönlüm

  ahmet şafak vay delikanlı gönlüm

    Bu zamanda Ferhat olmak zor gönül Dağ bulursun ama şirin bulamazsın Bu zamanda mecnun olmaz zor gönül çöl bulursun ama leyla bulamazsın Bu zaman aşık olmak zor gönül Sen bu düşü yine hayra yor gönül Aşk dediğin yürekte ki kor gönül Ateş bulursunda kül bulamazsın Vay delikanlı gönlüm Vay …

 • 31 Aralık

  Orta Asya Kültürü

  Orta Asya Türk Kültürü

  Orta Asya’da yapılan çalışmalar sonrasında bugüne kadar Anav, Afanesyova, Andronova, Karasuk, Abakan, Tagar kültürleri ortaya çıkarılmıştır. Bu kültürlerin tarihinin M.Ö 5000 yıllarına kadar dayandığı bilinmektedir. Orta Asya’da bulunan bu kültürlerin, Türklerin ana vatanında ortaya çıkması o dönemlerde kurulan Türk devletlerini de fazlasıyla etkilemiştir.   Anav Kültürü (MÖ 4500-MÖ 1000)   Bugünkü …

 • 31 Aralık

  Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler

  Tarih Boyunca Kullanılan Takvimler

  Türkler, tarih sahnesine çıktıktan sonra birçok önemli olay yaşamışlardır. Dolayısıyla her millet gibi bu günlerin yaşandığı tarihleri de belirlemeye ihtiyacı duymuşlardır. Eski Türk Devletleri, yılın belirli günleri toplantılar yaparak devlet meselelerini, devletin geleceğini konuşmaktaydı. Türkler, hayat tarzları sebebiyle göç ederler ve dolayısıyla siyasi, iktisadi ve dini konuları konuşmaları, tartışmaları, bir …

 • 30 Aralık

  Trablusgarp Savaşı

  Trablusgarb Savaşı

    Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında İtalya ile Osmanlı arasında gerçekleşmiş, Balkan Savaşının başlaması ve Osmanlının çekilmesiyle İtalya’nın zaferiyle sonuçlanmıştır. Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında meydana gelmiş, İtalya’nın galibiyeti ve Osmanlı’nın Kuzey Afrika üzerindeki hakimiyetinin sona ermesiyle sonuçlanmıştır. Trablusgarp, Osmanlı coğrafyasında batı Afrika toprakları …

 • 30 Aralık

  93 Harbi

  93 Harbi

    1 – Bu savaşa neden ’93 Harbi’ denildi? Osmanlı-Rus Savaşı, (1877-1878), miladî takvimle 24 Nisan 1877’de başlamıştır. Hicri takvimle ise savaşın başlangıcı, 1294 yılıdır. Ancak bu dönemde mali işler için kullanılan Rumî takvime göre, savaşın başlangıcı 1293 yılına rastladığı için, ‘Doksan üç Harbi’ diye adlandırılmıştır. 2 – 93 Harbi’nin …

 • 30 Aralık

  Preveze Deniz Savaşı

  Preveze Savaşı

  Preveze Savaşı, 27 Eylül 1538 yılında Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ile Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması arasında meydana gelmiştir. Preveze Savaşı, 27 Eylül 1538 yılında Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ile Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması arasında meydana gelmiş, Arta Körfezindeki Preveze Kalesi kıyılarında Osmanlı ile Haçlılar arasında yaşanan …

 • 30 Aralık

  Mercidabık Savaşı

  Mercidabık Savaşı

  ercidabık Savaşı, 24 Ağustos 1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında Halep Şehrinin kuzeyinde gerçekleşmiş, Mercidabık Savaşı sonrası Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına dâhil olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu 16. Yüzyıl’ın başlarında Anadolu ve Balkanları hakimiyetleri altına almış durumdaydı. Bir yandan Avrupa’nın içlerine seferler düzenleyen, diğer taraftan Anadolu’daki Türk Birliğini sağlayan ve …

 • 30 Aralık

  2. Kosova Savaşı

  2. Kosova Savaşı

    2. Murad, İskender’in isyanı üzerine Arnavutluk seferine çıktığı sırada, henüz seferin başlarında Macar Hükümdar naibi Hunyad’ın Kosova’ya doğru ilerlediğini haber aldı. Hunyad, Macaristan’ın başkomutanıyken İmparatorları Vladislas’ın ölümü üzerine taht naibi (Geçici hükümdar) olmuş, ülkenin idaresini ele almıştı. Hem Varna’da uğradığı bozgunun intikamını almak, hem de naibi olduğu makama kalıcı …

 • 29 Aralık

  Çaldıran Savaşı

  Çaldıran Savaşı

  Çaldıran Savaşı, 23 Ağustos 1514 de bugünün İran coğrafyasında bulunan Maku Şehrinin Çaldıran Ovasında, Safevi Hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim arasında meydana gelmiş, savaş Osmanlı Devletinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Çaldıran Savaşı, 23 Ağustos 1514 de bugünün İran coğrafyasında bulunan Maku Şehrinin Çaldıran Ovasında, Safevi Hükümdarı Şah İsmail …

 • 29 Aralık

  Varna Savaşı

  Varna Savaşı

    İleride Fatih Sultan Mehmed olarak anılacak cihan hükümdarı 2. Mehmed, babasının henüz hayattayken feragati üzerine tahta oturmuş, ancak yaşının küçük olması ve tecrübesizliği nedeniyle henüz idareyi tam olarak ele alamamıştı   İleride Fatih Sultan Mehmed olarak anılacak cihan hükümdarı 2. Mehmed, babasının henüz hayattayken feragati üzerine tahta oturmuş, ancak …

 • 29 Aralık

  Selanik’in Fethi

  Selanik'in Fethi

  Selanik’in Fethi, Balkanlarda ki en geniş Türkleşme ve İslamlaşma politikasının uygulandığı, Venedik ile yapılan ilk kara savaşı olması bakımından büyük önem taşır. 2. Murad, cülusundan itibaren Selanik’in fethini tasarlıyordu. Ancak gerek Anadolu’da ki meseleler, gerek Bizans’ın sulha tevessül etmemesi, gerekse Balkanlarda ki hareketlilik 2. Murad’ın bu garazını ertelemesine sebep oluyordu. …

 • 29 Aralık

  Şehzade Mustafa İsyanı

  Şehzade Mustafa İsyanı

  Şehzade Mustafa İsyanı ile Sultan Murad’ın Bizans kuşatması başarısızlığa uğramış, ihaneti ile Bizans’ın fethini 50 yıl geciktirmiştir. Şehzade Mustafa, babası 1. Mehmed vefat ettiğinde henüz 13 yaşındaydı. Ağabeyi 2. Murad tahta geçtiğinde 1. Mehmed’in vasiyeti üzerine Bizans tarafından sulh teminatı olarak Bizans’da rehit tutulmak üzere istenmişti. Ancak 2. Murad, kardeşini …

Wordpress Tema indir