Pazartesi , Aralık 10 2018

Aralık, 2017

 • 28 Aralık

  Şeyh Bedrettin İsyanı

  Şeyh Bedrettin İsyanı

  Simavna Kadısının oğlu olan Bedrettin’in önce Anadolu ardından Balkanlarda başlattığı bu isyan aynı zamanda Osmanlı döneminde meydana gelen ilk dinci isyan olma özelliğini taşır İsyanın baş müsebbibi olan Bedrettin, Yunanistan’da küçük bir kasaba olan Simavna’da (Kiprinos) kadılık yapan bir zatın oğlu olarak dünyaya geldi (1359). İlginçtir ki; kadı olan babasının …

 • 28 Aralık

  Ahmet Şafak – Sensiz Yüreğim

  Ahmet Şafak - Sensiz Yüreğim

      Sensiz yüreğim bir aşkı sofya Sessiz minare suskun mabet Gel kurtar beni bu yalnızlıktan Gelde bitsin bu deli nöbet Yar neden ağladık Ne günlere kaldık Gözyaşlarına yandığım Üzülme sen beklerim ben Delice sevdalandığım Sensiz yüreğim bir deli hüzün Kemiğe dayanan bir bıçak Veda güneşi gözümde yüzün Bu aşka …

 • 28 Aralık

  Venedik Deniz Savaşı

  Venedik Deniz Savaşı

  Osmanlı’nın ilk Deniz Savaşı olan Osmanlı – Venedik Savaşında ilk kez deniz kuvvetleri yöneten Çalı Bey, Venedikli amiral Loredano’ya mağlup olmuştur.   Venedik konseyi her ne kadar Türklerle bir antlaşma imzalamaya gayret ediyorsa da Venedik Amirali Pietro Loredano açık şeklide bir Türk düşmanıydı. Kendisi gibi bir deniz subayı olan kardeşi …

 • 28 Aralık

  Ahmet Şafak – Sen Yoksun Diye

  Ahmet Şafak - Sen Yoksun Diye

  Bu kadar aramadım seni Tütmedin bu kadar gözümde Şehirde adım adım Hep seni adımladım Sen yoksun diye bu ölüm karası gece bu kezzap sarısı günler bana işkence herşeye yeni başladım durdum artık yavaşladım her yerde adım adım hep seni sayıkladım sen yoksun diye bu kurşun yarası gece bu kezzap sarısı …

 • 28 Aralık

  Ankara Savaşı

  Ankara Savaşı

  Ankara Savaşı, Osmanlı İmparatoru 1. Beyazıt ile Timur İmparatorluğunun Han’ı Timur (Aksak Timur) arasında 28 Temmuz 1402 yılında gerçekleşmiş, Timur İmparatorluğunun kazandığı bu savaş sonucunda Osmanlı İmparatoru Beyazıt esir düşmüştür. Ankara Savaşı, Osmanlı İmparatoru 1. Beyazıt ile Timur İmparatorluğunun Han’ı Timur (Aksak Timur) arasında 28 Temmuz 1402 yılında gerçekleşmiş, Timur …

 • 28 Aralık

  1. Kosova Savaşı

  1. Kosova Savaşı

  1. Kosova Savaşı ile Osmanlı Balkan hattındaki tüm prenslikleri itaat altına almış, Bosna Krallığı hudutlarına dayanarak Avrupa’nın içlerine doğru yönelecek fetihlerin kapısını açmıştır.   Osmanlı’nın uzun yıllardır başarı ve istikrarla devam eden fetihleri Bosna Kralına karşı girişilen savaşta yaşanan mağlubiyet ile sekteye uğramıştı. Osmanlı’nın mağlup olması, sindirilmiş, vasallaştırılmış ve itaat …

 • 28 Aralık

  Sırpsındığı Savaşı

  Sırpsındığı Savaşı

  Sırpsındığı Savaşı, tarih kaynaklarında farklı şekilde neşredilmiş, farklı tarihlerle literatüre girmiştir. Bu kaynak çeşitliliği sebebiyle önceleri iki ayrı savaş yaşandığı düşünülmüş (Sırpsındığı ve Çirmen) ardından savaşın seyrinin aynı olması hasebiyle bu görüşten vazgeçilmiştir.   Osmanlı Devleti’nin Rumeli hattındaki ilerleyişi ve fethettikleri bölgeyi hızla Türkleştirmeleri Balkan krallıklarını tedirgin etmeye başlamıştı. Önceleri …

 • 28 Aralık

  Edirne’nin Fethi

  Edirne'nin Fethi

  Edirne’nin fethi ile bu bölge Rumeli fetihleri için bir ileri karargâh ve fetih kapısı haline gelmiştir. Kaim surları ve şehri bereketlendiren Meriç Nehri Edirne’yi zaman içerisinde Osmanlı’nın en kıymetli şehirlerinden biri haline getirmiştir.   Murad Gazi, hükümdarlığının ilk evresinde Rumeli’de kazanılmış olan başarıları devam ettirme gayesiyle hazırlıklarına başladı. Önce Şahin …

 • 28 Aralık

  Karesi’nin Fethi

  Karesi'nin Fethi

  Karesi’nin Fethi sulh yoluyla gerçekleşmiş ve sulh yoluyla fethedilen en geniş bölge olmuştur, Karesi’nin fethi aynı zamanda Rumeli fetihlerinin de önünü açmıştır   Karesi Beyliği, tıpkı Osmanlı Beyliği gibi Anadolu Selçuklu Devleti döneminde batıya göç ettirilerek uç beyliği vazifesi üstlenmiş, kalabalık bir tebaası olan güçlü bir beylikti. Osmanlı Beyliğine nazaran …

 • 28 Aralık

  İzmit’in Fethi

  İzmit'in Fethi

  İzmit’in Fethi 1337 yılında Orhan Gazi marifetiyle gerçekleşmiş, bu fetihten sonra Bizans Anadolu’daki hakimiyetinden kesin olarak vazgeçmiştir Osmanlı Devleti, Batı Anadolu’da ki hâkimiyet alanını günden güne genişletiyor ve Bizans üzerine yaptığı akınlarla hem namını hem devletini yüceltiyordu. Son olarak İznik’in fethi Osmanlı Devletini alelade bir beylik olmaktan çıkartarak Anadolu’nun müstakbel …

 • 28 Aralık

  İznik’in Fethi

  İznik'in Fethi

  İznik’in Fethi, 1331 yılında Orhan Gazi eliyle gerçekleşmiş, bu fetihten sonra İzmit fethinin hazırlıklarına başlanmıştır Osman Gazi’nin garazı olan İznik, daha öncede kuşatılmış ancak kaim surları aşılmaz olan bu kadim Bizans şehri fethedilememişti. Fetih için evvela Bizans ile bağlantısının kopartılması ve İznik’e destek göndermesi muhtemel tekfurlukların bertaraf edilmesi gerekiyordu. İznik’in …

 • 27 Aralık

  Maltepe Savaşı

  Maltepe Savaşı

    Maltepe (Palekanon) Savaşı, İznik’in fethini engellemek için gelen 3. Andronikos ile Orhan Gazi arasında yaşanmış, savaş Osmanlı’nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır Kuşatması uzun yıllardır süren İznik’in fethi için hazırlıklarını tamamlayan Orhan Gazi, nihayet 1329’da İznik surlarının önüne ulaştı. Bizans, İznik’i kaybetmesi durumunda Gazileri İstanbul boğazında göreceklerini biliyordu. Bu amaçla yaşlı imparator …

Wordpress Tema indir