Pazartesi , Aralık 17 2018
Anasayfa / Tag Arşivleri: Türk

Tag Arşivleri: Türk

Türk Nedir? Türk Adı Nereden Geliyor?

Bu makalemizde Türk adının anlamı, Türk adının kökeni, Türk nedir gibi soruların cevaplarını arayacağız.   Türk adının anlamı ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bazı bilimsel araştırmalarda ismi “Türk” kelimesine benzeyen fakat “Türk” milleti ile herhangi bir bağı olmayan devletler tespit edilmiştir. Peki Türk’ün kelime anlamı nedir? Yapılan çalışmalar neticesinde, …

Devamını oku »

Hazar Devleti

Hazar Devleti, kafkaslarda kurulan, museviliği benimsemiş tek Türk devleti olma özelliğini taşır. Hazarlar, bugün rusya ve Avrupa’daki musevilerin kökenini oluşturmaktadır. Hazar Devleti, Türk Tarihi açısından dikkatle ele alınması gereken dönemlerden biri olma özelliğini taşır. Zira Gök Tanrı ve İslam inancının dışında bir inanışa sahip az sayıda Türk Topluluklarından biridir. Hazarlar, …

Devamını oku »

Büyük Bulgarya Hanlığı

Büyük Bulgarya Hanlığı, balkanlardaki Oğuz Türkleri‘nin ve Bulgar boylarının kurduğu ve Avrupa’daki Türk varlığının temelini oluşturan bulgar devleti. Hun İmparatorluğunun yıkılmasıyla bölgedeki Türk topluluklarının M.Ö. 36’dan M.S. 200’lü yıllara kadar süren göç yolculuğuyla Hazar bölgesi civarında toplanan Türk toplulukları, bu bölgede önemli bir yoğunluk oluşturmuşlardı. Avrupa Hun İmparatorluğunu ve Ak …

Devamını oku »

Avrupa Hun İmparatorluğu Özeti

Avrupa Hun İmparatorluğu Avrupa Hun İmparatorluğu’nun kurucusu Atilla’dır.  Atilla (Attilla) nın Avrupada kurduğu ve Fransaya kadar giderek Kavimler Göçünü başlatan Hun İmparatorluğunun muhteşem tarihi. Avrupa Hun İmparatorluğu, Orta Asyada varlığını yitirerek Batıya doğru göç ederek Hazar bölgesinde toplanan Hun kütlelerinin bölgede çoğalmasıyla ortaya çıkan, varolduğu kısa dönemde Tarihe silinmeyecek izler …

Devamını oku »

Güney Hun İmparatorluğu

Güney Hun İmparatorluğu Güney Hun İmparatorluğu, Doğu Hun İmparatorluğunun bölünmesiyle imparatorluğun güney bölgesinde kurulan Hun İmparatorluğudur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kuzey ve Güney Hun İmparatorlukları ile ilgili bilgilerde ciddi karmaşalar bulunmaktadır. Bazı tarih kaynaklarında Kuzey Hunları “Batı Hunları” olarak anılmakta, bazılarında ise Güney Hunları bu adla telafuz edilmektedir. Öyle ki, …

Devamını oku »

Doğu Hun İmparatorluğu

Doğu Hun İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğunun bölünmesiyle imparatorluğun doğu yakasında kurulan Hun İmparatorluğudur. Büyük Hun İmparatorluğunun zayıfladığı ve Çine karşı gerilediği dönemde, hükümdar konumunda olan Sağ Yabgu Hohanye, Çin’e karşı makul ve yakın bir tutum izlediği hatta gerekmesi durumunda Çin’in idaresi altına girebileceği düşüncesinde olduğu için ağabeyi olan Sol Yabgu …

Devamını oku »

Batı Hun İmparatorluğu

Batı Hun İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu’nun bölünmesiyle imparatorluğun batı kanadında kurulan Hun İmparatorluğudur. Büyük Hun İmparatorluğu’nun zayıfladığı ve Çin’e karşı gerilediği dönemde, hükümdar konumunda olan Sağ Yabgu Hohanye, Çin’e karşı makul ve yakın bir tutum izlediği hatta gerekmesi durumunda Çin’in idaresi altına girebileceği düşüncesinde olduğu için ağabeyi olan Sol Yabgu …

Devamını oku »

Hun İmparatorluğunun Kuruluşu ve Yükselişi

Hun İmparatorluğu‘nun kuruluşu, yükselişi ve tarihe yön veren Hunların asyada binlerce yıllık varlıklarını bugünkü nesillere taşıması. Orta Asya bozkırlarında kabileler halinde yaşayan Ön Türk boyları, kendi yaşam tarzlarını oluşturmuş ve birbirlerinden ayrı ve bağımsız halde uzun bir süre bugün Türkistan olarak adlandırdığımız (Tanrı Dağları ve Çevresi) bölgede varlıklarını sürdürmüşlerdir. Zaman …

Devamını oku »

İskitler

İskitler, tarihe Sakalar olarak geçmiş, Ön Türk Tarihinin antik çağdaki temsilcisi olarak Avrasya steplerindeki varlıklarını 7 asır boyunca devam ettirmişlerdir. M.ö. 10. Yüzyılda Tanrı Dağlarında başlayan tarih serüvenleri, M.ö. 250 yılında Kırımda sona ermiştir. İskitler, M.ö. 9. Yüzyılda Doğu Asya’da ortaya çıkmış, M.ö. 8. Yüzyılda Hazarlar üzerinden Tuna boylarına ulaşarak …

Devamını oku »

Türk Kimliği Nasıl Ortaya Çıktı, İlk Türkler

Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ile Türklerin kendilerine Türk demeye başlaması, Türk Kelimesinin anlamını ve İlk Türk toplumları hakkında araştırma notları. Türk’lük kavramının ortaya çıkışı bugün Türk olarak tanımladığımız toplumların tarih sahnesine çıkması ile neredeyse yaşıttır. Bunun yanında “Türk” ifadesinin nasıl ve ne zaman kullanılmaya başlandığı ile ilgili yoğun bir handikap …

Devamını oku »
Wordpress Tema indir